top of page
כפרי סטודנטים

כפרי סטודנטים

כפרי הסטודנטים שלנו הם הלב הפועם של העמותה והם מהווים הוכחה חיה לפוטנציאל הטמון ביישוב הנגב, הגליל והפריפריה החברתית של מדינת ישראל.

כפרי הסטודנטים מייצרים קהילה צעירה, חזקה ומגובשת כבר בתקופת הלימודים והסטודנטים החברים בהם פוגשים את הפוטנציאל הטמון בהתיישבות קהילתית בנגב ובגליל.

חיי קהילה

חיי קהילה
מלגת לימודים

הסטודנטים בכפרים הם סוכנים של שינוי חברתי ברשויות הרבות בהן אנו פועלים. כל הסטודנטים והסטודנטיות זכאים למלגת מעורבות חברתית ולמגורים מוזלים בכפר.

מלגת לימודים

כל סטודנט וסטודנטית בכפר לוקחים חלק בעשיה חברתית בקהילה הסמוכה לכפר. הסטודנטים הם כוח מחזק ומתשלב והם מצליחים להשפיע לטובה על מציאות חייהם של מאות ילדים, בני נוער ומגוון אוכלוסיות החיים לצידם.

עשייה חברתית

עשייה חברתית

216,736

שעות התנדבות
בכל הארץ

20,000

ילדים ובני נוער נהנים מהפעילות בכל שנה

1300

סטודנטים מתנדבים בכל שנה

bottom of page